banner Image

Flere spillere

Alle ansatte i bedriften kan delta for laget, men noen ganger er ikke det nok.
Dere kan da søke "dispensasjon" for spillere som ikke er ansatt.

Søknad om dispensasjon faktureres kr 150,- pr. spiller. Søknader behandles ukentlig. 
Nederst på siden finner du fil med alle godkjente, og ikke godkjente, dispensasjoner.

Grunnleggende regler for dispensasjon

1. En utøver kan kun representere ett bedriftsidrettslag pr. sesong i en aktivitet. [1]
2. Dispensasjon innvilges for en sesong av gangen.
3. Det kan benyttes fritt antall utøvere på dispensasjon.
4. Personer som fra sesongens start til slutt er innleid/utleid kan delta for den bedriften hvor
vedkommende har sitt daglige arbeid uten dispensasjon.

Lagets sammensetning

5. Av de spillere som til en hver tid deltar skal det være et minimum antall som er medlemmer i bedriftsidrettslaget: [2]

a)

Fotball (7'er)

4

b)

Håndball

3

c)

Volleyball

3

d)

Innebandy

2

e)

Curling

2

f)

Bowling

2

[3]

g)

Tennis

1

h)

Bordtennis

1

Hvem kan delta på dispensasjon?

6. Alle som er ansatt i en bedrift uten eget bedriftsidrettslag.
7. Spillere fra bedriftsidrettslag som trekker seg fra serien.
8. Alle som er arbeidsledige.

Hvem kan ikke få dispensasjon?

9.   Aktiv utøver i samme eller beslektet idrettsgren under 30 år. [4]
10. Utøvere som ønsker å gå over fra et lag til et annet i samme sesong.
11. Utøvere på lag som er utestengt som en følge av brudd på idrettens regler.
12. Utøvere som er ansatt i en bedrift med bedriftsidrettslag som deltar i samme aktivitet.

Unntak

13. Unntak fra regel 9-12 kan kun innvilges etter særskilt begrunnet skriftlig søknad. 
      Slike søknader må være ferdig behandlet før utøveren kan delta.

Søknad

14. Utøvere som kan innvilges dispensasjon innen regel 1-8 kan delta 1 gang før dispensasjon
      er sendt og ferdig behandlet. Skjema med søknad om dispensasjon skal skje senest 5 virkedager 
      etter at spilleren første gang deltok i konkurranse for laget.
[1] Klart adskilte klasser regnes som ulike aktiviteter. For eksempel kan en spiller delta på ulike lag
i mix volleyball og damer volleyball. Ulike divisjoner regnes ikke som ulike aktiviteter.

[2] Medlemmer i bedriftsidrettslaget kan være ansatte, ektefeller/samboere og barn over 16 år.
Ektefeller/samboere og barn over 16 år kan ikke delta for laget om det er bedriftsidrettslag på eget
arbeidssted som deltar i samme aktivitet.

[3] I bowling presiseres at kravet til spillere fra bedriftsidrettslaget gjelder pr. serie som spilles i den
enkelte kamp. Dvs. at de i hver serie må være minst 2 spillere som er medlemmer av
bedriftsidrettslaget.

[4] I bowling er aldersgrensen 40 år.