Felles bedriftsidrettslag for mindre bedrifter

Er det mindre enn 30 ansatte på arbeidsplassen?
Da kan dere velge et enklere medlemskap.

Norges Idrettsforbund tillater at mindre bedrifter inngår i felles bedriftsidrettslag.
Forus Småbedrifters B.I.L. tilbyr nå alle mindre bedrifter i regionen å bli en del av klubben.

Fordeler med å være medlem:

- Ha det gøy uten å tenke på årsmøter, rapportering osv.
- Medlemspris i Forus Sportssenter.
- Bli kjent med nye mennesker (nettverksbygging).
- Ekstra spillere uten å søke om dispensasjon

Hva koster det?

- Medlemskontingenten er på kr 100/person som blir medlem.
- Aktivitetsavgift (startkontingent) betales på vanlig måte

Ønsker dere å vite mer?

Se våre websider om medlemskap.

Ta kontakt med Heidi Elin Aasbø, rogaland@bedriftsidrett.no eller tlf 51 71 78 80