Aktivitet på jobben - det enkle er det beste!

Er det vanskelig å få med kollegene på aktivitet? Trenger du kunnskap og ideer til tiltak på jobben? I heftet "Fysisk aktivitet i arbeidslivet" finner du god og nyttig kunnskap.

Å oppfordre til økt fysisk aktivitet blant de ansatte vil bidra til mer opplagte og friske arbeidstakere. Dette heftet tar for seg hvordan bedrifter med enkle virkemidler kan fremme fysisk aktivitet blant sine arbeidstakere, både utenfor og i arbeidstiden. Det enkle er faktisk ofte det beste…

Over 90 % av alle nordmenn rammes av psykiske lidelser og plager fra muskel- og skjelettsystemet i løpet av livet. Til sammen står denne type plager for halvparten av sykefraværet. Tilsvarende tall gjelder også uføretrygding.