Banner Image Banner Image Banner Image

Det beste fra idretten - levert på jobben

Bedriftsidrettslag skaper aktiviteter og opplevelser - som bidrar til sunne vaner og felleskap.

  • Aktivitet og felles opplevelser er bedriftsidrettslagets viktigste oppgave.
  • Et bedriftsidrettslag bidrar til å sette aktivitet i system.
  • Det er sunt, morsomt - og et bedriftsidrettslag jobber dugnad for trivsel på jobb.
  • Bedriftsidrett er enkelt, nært og rimelig.
  • Som en del av idretten kan vi tilby et unikt aktivitetstilbud til gunstige priser.

Vår virksomhet er ideell og tuftet på frivillighet. Et eventuelt økonomisk overskudd føres direkte tilbake til å utvikle et enda bedre aktivitetstilbud for våre medlemmer.