Banner Image Banner Image Banner Image

Det beste fra idretten - levert på jobben

Bedriftsidrettslag skaper aktivitet, opplevelser og trivsel
- som bidrar til sunne vaner og felleskap.

Gode grunner til å ha bedriftsidrettslag med medlemskap i bedriftsidretten:

  • Bedriftsidrettslaget er veien til personlig medlemskap og våre aktivitetsmuligheter.
  • Vi kan tilby et unikt aktivitetstilbud til gunstige priser.
  • Bedriftsidrett er enkelt, sunt, morsomt, nært og rimelig.
  • Felles opplevelser gir trivsel og helse.
  • Et bedriftsidrettslag bidrar til å sette aktivitet i system.

Vår virksomhet er ideell og tuftet på frivillighet. Evt. overskudd brukes til å utvikle et enda bedre aktiviteter.